EiendomsWatch

Fikk ikke dele opp – nå kommer trolig hele eiendommen til salgs

Etter en mislykket delingsprosess vil trolig eiendommen med 866 dekar skog selges sammen med en landbrukseiendom med 150 dekar tilhørende utmarksareal.

FIKK IKKE DELE: Skogeiendommen på rundt 866 dekar mellom Risør og Kragerø har også jaktrettigheter. Selger fikk imidlertid avslag på å skille den ut fra en tilhørende landbrukseiendom. | Foto: Landkreditt Eiendom/Facebook

Selgeren ønsket først å kun selge skogseiendommen på Strat, skriver Aust-Agder Blad. Kjøperen fra Ringerike satt klar, men politikerne satte ned foten for oppdeling. Dermed skal trolig hele eiendommen, inkludert bygg og tun, nå legges ut til salgs.

I den opprinnelige annonseteksten fra mai i år, som lokket ringerikingen til å fylle inn budskjema, var det klart at salget skjedde med forbehold om deling. Kommunedirektøren fra Gjerstad kommune foreslo imidlertid å ikke innvilge søknaden, og fikk også støtte fra politikerne.

– Vedtaket begrunnes med at delingen ikke ivaretar jordlovens hensyn på god nok måte ut fra hensyn til vern av arealressurser samt driftsmessig løsning, skrev kommunedirektøren i innstillingen.

Kommunedirektør og politikere begrunnet avslaget med at delingen ikke ivaretar jordlovens hensyn på god nok måte ut fra hensyn til vern av arealressurser samt driftsmessig løsning. Eiendomsmegler Kim Andre Johansen i Landkreditt Eiendom forteller til avisa at avgjørelsen i utgangspunktet ikke er uvanlig.

– Siden salget ikke ble gjennomført, er det sannsynlig at hele eiendommen kommer ut til salgs under ett uten delingsprosessen. Det er en frittstående eiendom i dag, så tun og bygninger vil da være med, sier megleren til Aust-Agder Blad.

Mer fra EiendomsWatch

Flere tilbake på hjemmekontor

Høsten ser ut til å trekke flere tilbake til hjemmekontor. Fra juni er andelen som svarer at de primært jobber fra hjemmekontor doblet.

NVE krever flere undersøkelser av kvikkleiren på Skøyen

Statlige NVE og eksterne geoteknikere ber Oslo kommune om å utrede skredfaren nærmere etter kvikkleirefunnet som utløste byggeforbud på Oslos vestkant. Men kommunen må vente på skriftlige svar fra direktoratet før de kan gå videre med håndteringen.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch