EiendomsWatch

SSG øker belegg og antallet lokasjoner, men får noe lavere leier

I løpet av 2021 har Self Storage Groups minilagerportefølje vokst med 23.600 kvadratmetre.

KVARTALSTALL: Self Storage Group har lagt frem resultat for fjerde kvartal. Årlig snittleie mer kvadratmeter drar litt ned. | Foto: Self storage Group

Minilageraktøren Self Storage Group melder om inntekter på 90,6 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, opp fra 75,9 millioner samme kvartal året før. Inntektene for hele 2021 beløp seg til 346,1 millioner, opp fra 293,3 millioner året før

Det opplyses imidlertid ikke noe om hva som ville være like-for-like i rapporten fra selskapet som har hatt vekst i løpet av året. Mens selskapet ved utgangen av fjerde kvartal 2020 hadde 148.200 kvadratmeter utleibart areal, var dette 171.800 kvadratmeter ved utgangen av fjerde kvartal 2021. 9200 av de nye kvadratmetrene stammer fra oppkjøpet av Dit Pulterkammer, resten var organisk vekst. Self Storage Group har åpnet 12 minilagerfasiliteter i løpet av 2021, og hadde totalt 128 minilagerfasiliteter ved utgangen av året.

Gjennomsnittlig belegg i fjerde kvartal 2021 var 90,2 prosent for lokasjoner som har hatt åpent mer enn 12 måneder. Tilsvarende periode i 2020 var belegget 85,6.

I fjerde kvartal 2021 oppnådde SSG gjennomsnittlig leie per kvadratmeter var 2269 kroner per år, ned fra 2319 kroner per år samme kvartal året før.

Justert ebitda endte på 48,6 millioner i fjerde kvartal 2021, opp fra 44,7 millioner ved samme korsvei i 2020. Ebitda for 2021 var 206,3 millioner, opp fra 177,1 millioner året før.

Samlede verdiendringer i fair value på eiendom var 290,4 millioner kroner i fjerde kvartal. Totalt for hele 2021 var verdisjusteringene på 273,6 millioner.

Mer fra EiendomsWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch