EiendomsWatch

Vil omregulere for å bygge nye kontorbygg på Helsfyr

Grenseveien 99 og 107 ønskes omregulert fra industri med tilhørende anlegg og byggeområde for kontor til blandet formål med bolig, kontor, forretning, bevertning, kultur.

FORSLAG: Lund+Slaatto Arkitekter har utarbeidet flere forslag på vegne av Grenseveien 99 og Grenseveien 107. | Foto: Lund+Slaatto Arkitekter AS

«Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for to næringsbygg, 2-16 etasjer, med blant annet utadrettet virksomhet og kulturformål fortrinnsvis i 1. og 2. etasje, samt deler av underetasjen», opplyses det i forbildelse med at planene legges ut til offentlig ettersyn.  

«Planforslaget bidrar til at Grenseveien 99 og 107 kan bli attraktive arbeidsplasser og gi tilbake til nabolaget igjennom møteplasser ute og inne. Det er ønske om en mer bærekraftig utnyttelse av tomten med utgangspunkt i overordnede planer», heter det i forslaget.

Dette er området som ønskes omregulert | Foto: Lund+Slaatto Arkitekter AS
Dette er området som ønskes omregulert | Foto: Lund+Slaatto Arkitekter AS
 

Søker er Grenseveien 107 som eies av Jotne Eiendom, og Grenseveien 99 AS, heleid av G99 der NCC Property Development og Arctic Development Partners G99 sitter på eiersiden med hver sin halvdel.

Forslaget til omregulering skal konsekvensutredes og ha planprogram, grunnet planlegging av to bygg med samlet bruksareal på mer enn 15 000 kvadratmeter.

Mer fra EiendomsWatch

Disse eiendomsaktørene har meldt flytting fra Norge i 2022

I løpet av året har flere milliardærer flyttet ut av Norge, og noen av de er knyttet til eiendomsbransjen. Minst tolv personer tilknyttet eiendomsbransjen har flyttet ut av Norge i løpet av 2022,. For de aller fleste er det Sveits som frister mest, men noen velger Italia som sitt nye bosted.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch