EiendomsWatch

God aktivitet i utleiemarkedet

Etter en litt rolig start på året opplever WPS Næringsmegling nå økende aktivitet i utleiemarkedet.

FLERE ATTRAKTIVE LEIEOBJEKTER ER LEDIG: Utleieåret 2021 som helhet er preget av høyere reforhandlingsgrad enn normalt, sier WPS Næringsmegling, her representert med leder for utleie, Fredrik Stenevik | Foto: WPS Næringsmegling

«Leiemarkedet er preget av stabil etterspørsel etter kontorlokaler, samtidig som tilbudssiden får en kvalitetsøkning med flere nybygg og transformasjonsprosjekter», skriver bergensbaserte WPS Næringsmegling i markedsoppdateringen for vinteren 2021/2022.

Verken 2020 eller 2021 ga noen «korona-effekt» på etterspørselen. WPS melder at både antallet signerte leiekontrakter og leieprisutviklingen underbygger det.

Litt mer ledig i senrum, gunnet nybygg

Arealstatistikks utleierapport viser at det ble signert rundt 120 leiekontrakter i 2020, for totalt 100.000 kvadratmeter. Første halvår 2021 var det samlet signert rundt 60 kontrakter for mer enn 50.000 kvadratmetre.

Kontorledigheten i vestlandsbyen har holdt seg stabil rundt åtte prosent.

«Den mest positive utviklingen i Bergen nord og Bergen vest. Her er ledigheten redusert med 2 prosentpoeng siden forrige telling. Dette er områder med relativt begrenset kontorareal, og endringen har derfor ingen vesentlig effekt på samlet ledighet i Bergen», sier WPS Næringsmegling i vinterrapporten.

I sentrum er imidlertid ledigheten økende, og ligger nå rundt sju prosent. Dette skyldes i hovedsak nybygg, og WPS tror disse på sikt vil fylles opp, slik at ledigheten flytter seg til eldre bygg med lagere standard.

Noe leieøkning i prime

«I løpet av første halvår oppjusterte vi estimert leie for de beste lokalene fra 3000 kroner per kvadratmeter til 3200 kroner per kvadratmeter», sier WPS i rapporten

De tilskriver prisøkningen en økt tilførsel av nybygg i Bergen sentrum og at økt tilbud av høykvalitetsbygg igjen gir høyere leiepriser.

«Våre prognoser tilsier en fortsatt flat utvikling i normalsegmentet, men det kan oppstå prispress i geografiske områder med høy ledighet,» heter det i rapporten.

I Bergen sentrum blir flere eldre kontorbygg transformert til toppmoderne fullservice bygg. Tilførselen av nybygg og transformasjonsprosjektene vil øke tilbudet av attraktive kontorlokaler og forventes å gi høyere leiepriser.

WPS melder om en fortsatt svært høy etterspørsel etter høykvalitetslokaler sentralt i Bergen, og forventer at sentrum vil holde stand som et ettertraktet område.

Mer fra EiendomsWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger