EiendomsWatch

34 av 57 coworking-sentre er nå lønnsomme

Markedet for coworking kan nå friskmeldes etter pandemien. Det er konklusjonen i en ny analyse fra Union Gruppen.

OVER KNEIKA: Grafen viser sentrenes faktiske belegg (søylene) og break even-nivået deres (prikker). | Foto: Union Gruppen

Union Gruppens halvårlige undersøkelse av det norske coworking-markedet viser at belegget i snitt nå ligger på 80 prosent. Det er 13 prosentpoeng høyere enn ved forrige undersøkelse i august i fjor.

– Den viktigste forklaringen på den positive utviklingen er høy vekst i antall nye medlemmer. Medlemstallet har økte med hele 24 prosent siden september, sier analytiker Harald Brage Boasson in en prestasjon av rappoprten.

Belegget er nå det høyeste siden Union startet denne undersøkelsen for tre år siden.

Lavere tilbudsvekst

Boasson tror den positive utviklingen for bransjen vil fortsette, blant annet som en følge av beskjeden tilbudsvekst.

– I perioden har det neste ikke kommet til nye tilbud, noe som gjør at sentrene fylles opp. I år og til neste år er det kun bekreftet nettotilførsel på henholdsvis 500 og 600 nye arbeidsplasser.  Til sammenligning har det kommet til om lag 2000 arbeidsplasser årlig de fem siste årene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

FØLGER MARKEDET: Analytiker Harald Brage Boassson i Union har laget undersøkelsen. | Foto: Union Gruppen
FØLGER MARKEDET: Analytiker Harald Brage Boassson i Union har laget undersøkelsen. | Foto: Union Gruppen
Samtidig som veksten i nye arbeidsplasser bremses, venter Boasson et etterspørselsveksten vil få drahjelp av gjenåpning av samfunnet, sterk sysselsettingsvekst, og at stadig flere leietakere velger fleksible kontorer.

Blant de 57 respondentene i undersøkelsen er snittet for lønnsomheten et belegg på 75 prosent. Og med et snittbelegg på 80 prosent i perioden, har man for første gang sett at snittbelegget blant respondentene har passert denne terskelen.

I undersøkelsen har 34 av 57 sentre oppgitt at de nå har et belegg som er høyt nok til å skape lønnsomhet.

Mindre effekt av nedstengning

Undersøkelsen viser også at effekten av den siste nedstengningen har vært langt mindre dramatisk for bransjen enn de tidligere nedstengningene.

– Kun 30 prosent av sentrene rapporterer at de har vært påvirket av den siste smittebølgen. Blant disse har utfordringene vært færre henvendelser fra nye leietakere, og tapte inntekter på salg av tilleggstjenester, sier Boasson.

Ved forrige nedstengning rapportert 75 prosent av respondentene om utfordringer, og da gjennom tap av medlemmer og økt bruk av rabatter.

Mer fra EiendomsWatch

Bonava får bygge 600 boliger i Bergen

Et enstemmig bystyre i Bergen har vedtatt planen som gjør det mulig for Bonava å bygge Bergensmeieriet. Prosjektet omfatter nesten like mange boliger som kommunen godkjente de to foregående årene, ifølge Bonava.

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch