NRK sparket i gang planarbeidet på Ensjø – foreslår 50.000 kvadratmeter

Planprosessen for NRKs nye hovedkontor er i gang. Arkitekter foreslår tre konsepter, alle med 50.000 kvadratmeter. Det høyeste alternativet er på 11 etasjer.
GAMMELT MEDIEHUS PÅ FLYTTEFOT: NRK flytter til Normannsløkka på Ensjø i Oslo. Når det nye hovedkontoret blir klart avhenger av regulering og prosjektering. | Foto: skisser og illustrasjoner fra Gottlieb Paludan Architects
GAMMELT MEDIEHUS PÅ FLYTTEFOT: NRK flytter til Normannsløkka på Ensjø i Oslo. Når det nye hovedkontoret blir klart avhenger av regulering og prosjektering. | Foto: skisser og illustrasjoner fra Gottlieb Paludan Architects

Selv om valget av tomt er tatt, gjenstår det år med regulerings- og prosjekteringsarbeid for NRK før de har et nytt hjem i hovedstaden å flytte inn i.

Som kjent skifter rikskringkasteren hovedbase fra Marienlyst vest i Oslo og flytter østover til Ensjø, på grensen mellom indre og ytre by.

Nå har konsulentselskapet Afry bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune på vegne av NRK.

«Planinitiativet vil bidra til transformasjon av lavt utnyttede næringsområder og etablere ny bebyggelse, grøntområder og byrom. NRKs hovedkontor vil tilføre Ensjø en viktig samfunnsinstitusjon, et stort antall arbeidsplasser og en publikumsattraksjon», skriver Afry til PBE.

I gang med å få omregulert

Cirka to tredeler av NRKs 3250 ansatte vil få det nye hovedkontoret på Ensjø som arbeidsplass.

Adressen er Ensjøveien 3-7, og tomta på over 14 mål ble kjøpt av henholdsvis Ferd og Axer for 800 millioner kroner.

«Tomta er nå overtatt fra tidligere eiere, første fase i omregulering igangsatt gjennom registrering og analyse av premisser for utvikling av tomta», skriver NRKs prosjektdirektør Jon Espen Lohne i en stedsanalyse som er vedlagt bestillingen av oppstartsmøtet.

White arkitekter og Gottlieb Paludan Architects har på oppdrag for NRK gjennomført denne registreringen og analysen, som skal avdekke forhold som kan påvirke og legge premisser for utnyttelse av tomta, samt fungere som et utgangspunkt for dialog med planmyndighetene.

Foreslår tre alternativer

I forbindelse med henvendelsen har NRKs samarbeidspartnere i arkitektselskapene skissert tre ulike konsepter:

Foto: skisse fra Gottlieb Paludan Architects
Foto: skisse fra Gottlieb Paludan Architects
Alternativ A: Under et tak

Arkitektene beskriver dette forslaget slik:

– Konseptet er organisert med fire «kvartaler» under et felles tak. Innvendige, glassoverdekkede «gater» gir en enkel orientering og logistikk, og kobler seg opp mot forbindelser og adkomsttorg i omgivelsene.

– Utforming av innganger knyttet til langsgående akse og tverrakse mot lokale plass- og gaterom vil bidra til å bryte opp volumet og knytte bygningsmassen til funksjonelle og romlige forbindelser i nabolaget.

10.000

m2

1. etasje

Høy etasje sammenhengende over størstedelen av tomten, med glassoverdekkede «gaterom» og større

publikumsrettede funksjoner

40.000 m2

2.-6. etasje

Arealer organisert i fire kvartaler, varierende etasjehøyder etter program, kontor i de øverste etasjene, cirka 8.000 m2 per etasje

 

 

Foto: skisse fra Gottlieb Paludan Architects
Foto: skisse fra Gottlieb Paludan Architects
Alternativ B: Base med kontorlameller

Dette konseptet er basert på en «base» hvor de nederste etasjene er sammenhengende og strekker seg ut til tomtegrensen.

– Basen er i snittet vist som et tre etasjers volum hvor arealene veksler mellom dobbelt- og enkelthøye volum. Forslaget gir en tydelig arrondering av areal- og volumkrevende programmer i basen og mer generelle arbeidsplasser i de frittstående byggene på basen, skriver arkitektene.

20.000

m2

1. og 2. etasje - base tilsvarende 3 normale etasjer

Base som er sammenhengende over størstedelen av tomten, med oppdelt av forbindelseslinjer og med større publikumsrettede funksjoner som krever dobbelthøye volum, det vil si at det totalt tilsvarer 2/3 av de 3 etasjene

30.000 m2

3.-9. etasje

Arealene vist innpasset i fem bygningsvolum, med 5 etasjer oppå basen mot Ensjøveien og 7 etasjer mot jernbanen

Dette alternativet er illustrert med høyder på 8-11 etasjer. | Foto: skisse fra Gottlieb Paludan Architects
Dette alternativet er illustrert med høyder på 8-11 etasjer. | Foto: skisse fra Gottlieb Paludan Architects
Alternativ C: Klynge av frittstående volum

Her bemerker arkitektene at alternativet har fellestrekk med både A og B, men i dette alternativet er basen redusert i utstrekning og de ulike bygningsvolumene trekkes helt ned til gateplan.

– De vil med ulike retninger og former bidrar til å skape sekvenser av byrom og inngangstorg, samt gi en visuell og romlig variasjon. Ved at volumene fristilles i større grad, gis det muligheter for å la de forholde seg til retninger i omgivelsene, lyder omtalen av C-alternativet fra arkitektene.

5000

m2

1. etasje

Høy etasje som knytter sammen de ulike bygningsvolumene.

45.000 m

2.-11. etasje

Arealer organisert i fem selvstendige bygningsvolumer, med varierende etasjehøyder etter program, kontor i de øverste etasjene. 8 etasjer mot Ensjøveien og 11 etasjer mot jernbanen.

 

Ifølge arkitektene er alle konseptene gitt en «bymessig» oppdeling av bygningsvolum for å «tilpasse anlegget tradisjonell bystruktur/kvartalsstørrelser og kommunikasjonsårer som kan fremstå som innvendige gaterom».

Få daglige oppdateringer fra EiendomsWatch – meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også