Mortensen om sjefsjobben i DNB Næringsmegling: – Det har vært utrolig gøy, og vi fikk til mye. Men ingen ting er «plain vanilla»

Etter åtte år som toppsjef for DNB Næringsmegling valgte Anne Helene Mortensen å si opp jobben. – Det ble tydelig for meg at dersom jeg skulle gjøre noe annet, så måtte jeg gjøre det nå, sier Mortensen.
SLUTTER: Det var i starten av desember det ble kjent at Anne Helene Mortensen gir seg som leder for DNB Næringsmegling. | Foto: DNB
SLUTTER: Det var i starten av desember det ble kjent at Anne Helene Mortensen gir seg som leder for DNB Næringsmegling. | Foto: DNB

Noen advarte henne. Hun måtte ikke finne på å gjøre det. Hun burde «klype» seg fast. I det minste vente. Og aller helst i fem år – til hun var 62. Slik ble det ikke.

For meg ville det vært helt unaturlig. Det ble etter hvert tydelig for meg at dersom jeg skulle gjøre noe annet, så måtte jeg gjøre det nå.

Drøye tre måneder har gått siden de ansatte og kundene fikk beskjeden: Administrerende direktør Anne Helene Mortensen gir seg i stillingen – med umiddelbar virkning. Etter åtte år som leder for DNB Næringsmegling og totalt nesten 25 år i DNB-systemet hopper hun av, og det uten en fastlagt plan for den videre karrieren.

– Jeg er nok skrudd sammen slik at jeg er ganske «all in». For meg ville det vært unaturlig å ha en parallell prosess for å finne en annen jobb, sier Mortensen til EiendomsWatch.

(Artikkelen fortsetter under faksimilen)

Foto: Faksimile Dagens Næringsliv 17. juni 2014
Foto: Faksimile Dagens Næringsliv 17. juni 2014
Samtidig som nyheten om at hun skulle forlate selskapet gikk ut, ble Elisabeth T. Gjesdahl konstituert i stillingen.

– Det var veldig godt å kunne sette seg litt tilbake, heve blikket og bare tenke på hva jeg egentlig har mest lyst til å gjøre nå. Og det første som slo meg, var at jeg ønsker mer frihet.

Mortensen har allerede takket ja til et styrelederverv og er i flere andre prosesser.

Hun understreker at entusiasmen for sin nyvunne frihet, ikke må tolkes i en retning av at hun har følt seg fanget i jobben som leder for DNB Næringsmegling.

– Jeg er utrolig takknemlig for årene her. Jeg har hatt det gøy på jobb, og vi fikk til mye sammen. Men ingen ting er «plain vanilla». I løpet av de åtte årene har konkurransen økt betydelig, egentlig i form av flere meglere, men også andre type aktører, eksempelvis tilretteleggere og corporate finance-hus, som kjemper om de samme oppdragene.

Relasjoner og kompetanse

Da Mortensen i 2013 tiltrådte jobben som administrerende direktør, fikk hun spørsmål om hva hun mente kom til å være det viktigste fremover. Den gang var svaret at næringsmegling måtte bli mer finansielt orientert og at meglerne måtte være mer proaktive. Åtte år senere, tror hun fortsatt dette er viktige faktorer.

– Dersom vi går 10 år tilbake i tid, så ble nok DNB Næringsmegling, i kraft av sin størrelse, enten invitert til å være med i en konkurranse eller man ble invitert til å gjøre en jobb. I deg er konkurransen kjempestor, og man må hele tiden være i forkant for å skape mulighetene og oppdragene, i tillegg til at bransjen er mye mer finansielt orientert.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

LEDERGRUPPEN 2016: Anne Helene Mortensen sammen med ledergruppen i DNB Næringsmegling i 2016, fra venstre daværende analysedirektør Gunnar Selbyg, daværende transaksjonsdirektør Morten Roland, Anne Helene Mortensen og utleiedirektør Jørn Skovly. | Foto: DNB
LEDERGRUPPEN 2016: Anne Helene Mortensen sammen med ledergruppen i DNB Næringsmegling i 2016, fra venstre daværende analysedirektør Gunnar Selbyg, daværende transaksjonsdirektør Morten Roland, Anne Helene Mortensen og utleiedirektør Jørn Skovly. | Foto: DNB
I et marked der informasjonstilgangen har økt kraftig, tror Mortensen at de aktørene som klarer å forvalte denne informasjonen best blir vinnerne. Her kommer også digitaliseringen inn som et viktig parameter.

– De beste meglerne er de som har tett dialog med oppdragsgiverne. De kjenner behovene, ser mulighetene som oppstår og skaper situasjonene. Den dagen en oppdragsgiver har behov for bistand, så vet de hvem de skal kontakte.

– Vil du si at man trenger en annen kompetanse som næringsmegler nå enn da du kom inn i selskapet?

– Det handler først og fremst om mennesker og faktisk mangfold. Jeg tør si at i dag bør ikke alle ha en MBA.

Mortensen husker selv en strategidiskusjon i selskapet for noen år siden. Der ble det blant annet argumentert for at bransjen kom til å bli mindre relasjonsavhengig og at det var kompetanse som ville være det viktigste.

– Det ble en heftig diskusjon og jeg var blant de som var uenig. Det er ikke tvil om at det fortsatt handler om relasjoner, men man må selvfølgelig være relevant. Det holder ikke bare å kjenne noen. Du må være på rett sted til rett tid, med de beste løsningene.

Besøk av Finanstilsynet

Om Mortensen var på rett sted til rett tid da Finanstilsynet i desember 2018 banket på døren for å gjennomføre et stedlig tilsyn, er en annen sak. Finanstilsynet skulle kontrollere DNB Næringsmegling og ni andre meglerforetaks rutiner og tiltak mot hvitvasking. Kontrollrunden endte med bøter til syv av foretakene for svikt i kontrollrutinene. Det største gebyret gikk til DNB Næringsmegling.

– Jeg tror egentlig mange av konkurrentene våre vil prise seg lykkelig over at vi hadde det tilsynet. Jeg er trygg på at vi hadde de beste rutinene i bransjen, men det var ikke godt nok. Det lærte vi utrolig mye av. Men jeg skulle gjerne vært det foruten. Det var ekstremt tidkrevende.

Mortensen sier hun i ettertid møtte flere konkurrenter som fortalte henne hvordan tilsynet hos DNB Næringsmegling fikk dem selv til å skynde seg med utbedringen av egne rutiner.

– Sett i ettertid, er det noe dere åpenbart skulle gjort annerledes før tilsynet ble gjennomført?

– Nei, man kunne jo si at vi skulle hatt bedre rutiner, men det har vært mye nybråtsarbeide. Heldigvis blir antihvitaskingsarbeidet mer og mer digitalisert, men det var og er veldig tidkrevende. Man kunne jo tenke at rapporten kunne gå utover vårt renommé, men det opplever jeg at det ikke gjorde. Heldigvis.

Jakten på synergiene i konsernet

Helt fra hun startet i jobben i DNB Næringsmegling var det viktig for Mortensen å utvikle samarbeidet med resten av konsernet. I dag er hun fornøyd med at ting har beveget seg i riktig retning, men hun mener konsernet og DNB Næringsmegling fortsatt har mye å gå på.

– Det er ikke tvil om at DNB totalt sett er størst på næringseiendom i det norske markedet. Konsernet er en del av alle ledd i verdikjeden, men vi har ikke klart å ta ut alle synergiene. I forbindelse med strategiarbeidet i løpet av fjoråret meislet vi ut et «verktøy» sammen med banken på hvordan vi kan jobbe bedre sammen på tvers i konsernet slik at vi kan være den beste totalleverandøren til kunden. Det er også viktig at DNBs kunder opplever at vi er koordinerte.

– En såkalt «one stop shop», men er det så lett å bygge?

– Nei, det er det ikke nødvendigvis, men jeg tror konkurrentene der ute frykter det. Det handler om struktur, fokus og gjensidige forpliktelser. Jeg heier på DNB Næringsmegling, og jeg er sikker på at vi kommer til å se mer av dette samspillet fremover, sier Mortensen.

Hun legger til at noen kunder er tydelig på at de ikke ønsker å «legge alle eggene i én kurv».

– Ja, for hvor opptatt er kundene av det praktiske? Er de ikke mest opptatt av best pris eller høyest verdi?

– Jeg tenker at de er opptatt av begge deler. Men dersom man ikke er konkurransedyktig på verdi eller pris, eller relevant som vi snakket om tidligere, så hjelper det jo ikke.

Ved siden av arbeidet med å styrke båndene innad i konsernet, har det også vært viktig å styrke båndene mellom kontorene i de fire byene selskapet har tilstedeværelse.

– Det er en av tingene jeg er fornøyd med etter disse årene. Vi har klart å skape en kultur som handler om å jobbe på tvers mellom byene. Da jeg kom inn i selskapet, opplevde jeg at det var mer siloer med tydelig skille mellom byene. Det var småkonger som satt på hver sin tue, til og med i Oslo manglet man dynamikk og samspill internt. Nå er det vi, ikke dem og oss.

– Hva har vært dine verktøy for fremme en slik kultur?

– Det har blant annet vært struktur, kommunikasjon og klare mål. Og vi har vært opptatt av at vi skal ha med oss hele gjengen når vi gjør noe.

Etter omorganiseringen av selskapet i 2015 og 2016 hentet DNB Næringsmegling inn ekstern rådgivning for å styrke intern- og ekstern kommunikasjonen.

– Vi opplevde at vi hadde bygget en felles kultur og at vi var ett team, men vi så at vi fortsatt glemte å fortelle eksempelvis Trondheimsgjengen om det som skjedde i Oslo, og motsatt. Vi brukte en del tid på å forankre, og få på plass en struktur som sikret kommunikasjon og informasjonsdeling mellom byene. I tillegg hjelper det å ha noen som er rå på å dele historier, smått og stort. De ble bjellesauer for resten. I neste omgang blir man tryggere på hverandre og fremsnakker hverandre, og da blir det positivt og selvforsterkende.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

ENGASJERT: Anne Helene Mortensen har deltatt aktivt i bransjens mange forskjellige fora. Her sammen med administrerende direktør i Stor-Oslo Eiendom og styreleder i OMA, Mathis Grimstad og leder for eiendomsseksjonen i DNB, Olav T. Løvstad i forbindelse med at DNBs eiendomskonferanse i fjor ble avholdt under Oslo Urban Week. | Foto: We Are Live
ENGASJERT: Anne Helene Mortensen har deltatt aktivt i bransjens mange forskjellige fora. Her sammen med administrerende direktør i Stor-Oslo Eiendom og styreleder i OMA, Mathis Grimstad og leder for eiendomsseksjonen i DNB, Olav T. Løvstad i forbindelse med at DNBs eiendomskonferanse i fjor ble avholdt under Oslo Urban Week. | Foto: We Are Live
Mortensen forlater nå et DNB Næringsmegling med rundt 40 ansatte. Hun sier det blir rart å levere inn nøkkelkortet og logge av fra DNB for siste gang.

– Noen av de jeg har jobbet med fikk jo bakoversveis da jeg fortalte at jeg skulle slutte. Det trodde de ikke noe på. Sånn sett kan du si at jeg har vært en god skuespiller for en liten periode, sier Mortensen med et smil.

Og når vi snakker om skuespill …

– Jeg tror det sto i russeavisen i sin tid at jeg ville bli skuespiller, men at jeg først måtte tjene penger, sier Mortensen.

Skuespillerkarrieren har så langt måtte vike til fordel for inntil nå snart 25 år i finansbransjen, men Mortensen har i lang tid vært aktiv i det lokale teatermiljøet i Moss. Blant annet som styreleder for kulturskolens A.P.P.L.A.U.S. Musikkteatergruppe.

– Jeg har tre sønner og var ikke selv særlig interessert i fotball, så jeg fikk dem penset over på teater. Nå er de voksne, og jeg tør si at alle fikk nytte av tiden på scenen. En er skuespiller, en er straks advokat og en er journalist som gjerne lager show. Selv har jeg vært aktiv i miljøet etter at barna ble voksne.

– Hvordan er det å ha dette engasjementet for lekende og kreativ kultur og samtidig gå på jobb i Barcode hver dag?

– Det har aldri vært noen tvil for meg om at jeg skulle studere business og jobbe med det. Det har vært utrolig gøy, og jeg vil fortsatt jobbe innenfor finans. Men det er ikke nødvendigvis noen motsetning her. Jeg mener det er en fordel å ta med mangfoldet og kreativiteten inn i finans. Det å kunne tenke utenfor boksen og trekke på andre former for ressurser er aldri en ulempe.

Dessuten er eiendomsbransjen ikke så rent lite kreativ den heller, mener Mortensen.

– Jeg opplever at eiendomsbransjen i Norge er en storfamilie der vi har det veldig morsomt sammen. Bransjen representerer et stort spenn, fra gründeren til det offentlige, det fellesskapet vi har i bransjen er for mange nesten en livsstil.

Selv om det var noen som advarte henne mot å slutte i den faste jobben, har det ikke manglet på heiarop og lykkeønskninger fra kolleger og kunder etter at det ble kjent at hun skulle slutte

– Som sagt er jeg utrolig takknemlig for tiden i DNB. Men nå er det spennende å stå fritt, og jeg er veldig klar for nye utfordringer - ett nytt kapittel startes.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også