EiendomsWatch

Eiendomsgiganten SpareBank 1 Forsikring signerer grønt løfte

SpareBank 1 Forsikring tilslutter seg eiendomsbransjens grønne løfte til samfunnet.

GRØNT LØFTE: Petter Haugen, leder for eiendom i SpareBank 1 Forsikring, tilslutter seg strakstiltak for byggeiere. | Foto: SpareBank 1 Forsikring

– SpareBank 1 Forsikring eier og forvalter over 150.000 kvadratmeter eiendom, og vårt mål er å legge til rette for at leietakere, leverandører og samarbeidspartnere skal kunne være med å ta et felles miljø- og samfunnsansvar. Vi er overbevist om at dette bidrar positivt på vei mot en grønnere eiendomsbransje, sier Petter Haugen, leder for eiendom i SpareBank 1 Forsikring i en melding, ifølge fremtidensbygg.no

Nå signerer selskapet strakstiltak for byggeiere. Tiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Ved å signere, vedtar ledelsen i selskapet at tiltakene systematisk skal implementeres i plan og rutiner i løpet av ett år.

Tiltakene er utviklet av Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse for å sikre grønn omstilling i næringen.

SpareBank 1 Forsikring sin eiendomsforvaltning er allerede ISO 14001-sertifisert, og BREEAMIn-use-sertifisering av porteføljen av eksisterende eiendommer har prioritet. For selskapet er signeringen av «10 anbefalte strakstiltak 1.0 for byggeiere» et naturlig skritt videre, ifølge selskapet selv.

– Dette gir oss mye motivasjon, og vi anser det som et naturlig neste steg å signere 2.0-versjonen av tiltakslisten, slik at vi også kommer på nivå med resten av bransjen, som allerede har signert. Vi ønsker å sammenlikne oss med de aller beste på feltet, sier Haugen i meldingen.

Over 80 selskaper har signert versjon 1.0, «10 anbefalte strakstiltak 1.0 for byggeiere». For å gjøre bransjen enda grønnere ble versjon 2.0 av strakstiltakene for byggeiere lansert i november 2021.

Dette er de 10 første strakstiltakene for små og store byggeiere

  • Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter)
  • Kompetansekartlegging av driftsorganisasjonen med tilhørende opplæringsplan
  • Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer
  • Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene
  • Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til , som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt
  • Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering , for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger
  • Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall
  • Installer delmålere for å få oversikt over de største energipostene
  • Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)
  • Etterspørre fossilfri byggeplass

 

Mer fra EiendomsWatch

NVE krever flere undersøkelser av kvikkleiren på Skøyen

Statlige NVE og eksterne geoteknikere ber Oslo kommune om å utrede skredfaren nærmere etter kvikkleirefunnet som utløste byggeforbud på Oslos vestkant. Men kommunen må vente på skriftlige svar fra direktoratet før de kan gå videre med håndteringen.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch