Norsk Eiendom støtter enøk-tiltak, men savner klimakobling fra Energikommisjonen

– Eiendomsbransjen står klar til å levere raske resultater. Som Norges største fastlandsnæring har vi et stort potensial både for kutt av klimagassutslipp og energisparing, sier Norsk Eiendoms leder Tone Tellevik Dahl om Energikommisjonens forslag til regjeringen.
KRAFTTAK: Norsk Eiendom, her representert ved administrerende direktør Tone Tellevik Dahl, ser positivt på flere av forslagene fra Energikommisjonen. Likevel er bransjeforeningen kritisk til ulike tiltak som burde vært tydeligere i forbindelse med blant annet energiproduksjon og avgiftssystemet. | Foto: Fabian Skalleberg Nilsen
KRAFTTAK: Norsk Eiendom, her representert ved administrerende direktør Tone Tellevik Dahl, ser positivt på flere av forslagene fra Energikommisjonen. Likevel er bransjeforeningen kritisk til ulike tiltak som burde vært tydeligere i forbindelse med blant annet energiproduksjon og avgiftssystemet. | Foto: Fabian Skalleberg Nilsen

Norsk Eiendom synes at den regjeringsoppnevnte Energikommisjonen er på rett spor i sin innstilling til Olje- og energidepartementet, som ble kunngjort onsdag formiddag.

Administrerende direktør Tone Tellevik Dahl mener at kommisjonen tenker riktig når de understreker at en storstilt satsing på enøk må til for å sikre både kraftbalansen, forsyningssikkerhet og klimaambisjonene.

Likevel savner hun bedre kobling mellom energipolitikk og klimapolitikk, og har tydelige forventninger til at regjeringen sikrer at tiltak vurderes på tvers av sektorer når innstillingen skal følges opp.

– Kommisjonen har ikke drøftet godt nok at energipolitikken bør være teknologinøytral. Hvis lokal energiproduksjon som varmepumper og solceller er mer klimavennlig enn fjernvarme bør man fritas fortilknytningsplikt. Det er heller ingen logikk i 2023 at fjernvarmeprisen skal følge strømprisen, sier Tellevik Dahl i en pressemelding.

Norsk Eiendom lister opp en rekke forslag som bransjeforeningen er «svært fornøyde» med.

  • En nasjonal handlingsplan med sikte på å spare strøm gjennom energieffektivisering for å sikre en rask omstilling av energipolitikken
  • Støtte til enøk-tiltak i eksisterende yrkes- og næringsbygg gjennom Enova
  • Premiering av egenproduksjon av strøm gjennom for eksempel varmepumper og solenergi ved endring av Byggteknisk forskrift (TEK). Norsk Eiendom støtter mindretallets syn som går inn for utstrakt deling av lokalprodusert strøm, og at barrierene for solkraft på bygg må utredes
  • At det av klimahensyn må etableres en ambisiøs – men tilpasset – energistandard for eksisterende bygg. Det må lønne seg å bevare fremfor å rive!
  • Krav til at offentlige leietagere skal vekte energistandarder når de skal anskaffe kontorlokaler, men dette fordrer også ulike energikrav i TEK for nybygg og rehabilitering. Dette vil sikre at offentlige virksomheter kan velge gode og klimavennlige løsninger også i områder med få nybygg og mange eksisterende bygg

Norsk Eiendoms direktør nevner også to andre punkter som regjering og Storting bør merke seg i behandling av kommisjonens innstilling:

– Kommisjonen har naturlig nok et kapittel om skatt og avgifter. Her finner vi det mangelfullt at kommisjonen ikke har gått inn på å vri politikken slik at den oppmuntrer til miljøoppgradering av eksisterende bygg, sier Tellevik Dahl. 

Et eksempel hun peker på er at avskrivningstiden for investering i solceller og varmepumper ikke er harmonisert med tiltakenes levetid.

– Dette fører til at en del eiendomsbesittere vegrer seg for å investere. Vi vil også minne kommunene om at de allerede har et handlingsrom for å bygge opp om kommisjonens målsettinger gjennom blant annet lavere byggesaksgebyrer. Men Plan- og bygningsloven må endres slik at kommunene gis anledning til å premiere utbyggere med ambisiøse energiløsninger i form av prioritert eller forenklet saksbehandling, sier Tellevik Dahl.

Krever rask handling

Administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i NBBL skriver som en reaksjon på sin LinkedIn-profil at de krever rask handling fra regjeringens hold for å unngå kraftunderskudd og perioder med skyhøye priser. 

– For å unngå kraftunderskudd og perioder med skyhøye priser anbefaler kommisjonen en ny politikk for energisparing og lokalprodusert energi. Dette er konfliktfri kraft og kan realiseres raskere enn ny kraftutbygging som også er helt nødvendig. Å aktivisere bolig- og bygningseiere i energieffektivisering, varmepumper og solceller krever «gulrøtter» vil styrke kraftbalansen, vaksinere forbrukerne mot fremtidig høye priser og spare natur og miljø. Vi i NBBL mener det raskt kreves handling.

Les også:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også