EiendomsWatch

Obos-sjefen tror usikre tider vil gi færre solgte nybygde boliger

Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos tror økte absolutte boligpriser som følge av kostnadsøkninger, økte renter og større makroøkonomisk usikkerhet vil gi nedgang i salget av nybygde boliger.

SER USIKRE TIDER: Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos peker på flere usikkerhetsmomenter. | Foto: Obos

Obos fikk et resultat før skatt i første halvår 2022 på 1216 millioner kroner, mot 3121 millioner kroner i første halvår 2021.

Nedgangen skyldes hovedsakelig salg av aksjene i den svenske boligutvikleren JM som gav en regnskapsmessig gevinst på 2119 millioner kroner i 2021, skriver Obos i en børsmelding.

Obos omsatte for 6921 millioner kroner i første halvår, en økning på 1887 millioner kroner mot samme periode i 2021.

Usikre tider

Høye materialkostnader er fremdeles en utfordring, selv om flere leverandører ifølge Obos har flagget prisreduksjoner. Kombinert med økte lønninger, mangel på arbeidskraft, renter og energikostnader vil lønnsomheten i byggeprosjektene være under press, både innenfor bolig og næring.

– Kostnadsøkninger, økte renter og større makroøkonomisk usikkerhet forventes å gi høyere absolutte boligpriser, som igjen gir en forventning om redusert etterspørsel etter nybygde boliger, spesielt utenfor de største byene, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos i meldingen.

Bygger flere boliger

– Obos bygger nå flere bolig enn noen gang. Vår strategi er at vi skal opprettholde en høy boligbygging både i gode og i mer usikre tider. Første halvår av 2022 har vært preget av internasjonale hendelser med krigen i Ukraina, økt finansiell uro, inflasjonspress og varslede renteøkninger, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos i meldingen.

I første halvår ble det igangsatt bygging av 1964 boliger, noe som er 4,6 prosent mer enn samme periode i 2021.

Totalt har Obos ved utgangen av første halvår 6272 boliger under produksjon, 10,5 prosent flere enn på samme tid i fjor. Inklusive eierskapet i Solon og minoritetsandeler i samarbeidsprosjekter har OBOS nå over 8300 boliger under bygging.

OBOS Boligutvikling solgte 1692 boliger til en verdi av 7647 millioner kroner i første halvår 2022. Det er en reduksjon på 20 prosent målt i volum og 11,5 prosent målt i verdi sammenlignet med fjoråret.

– Reduksjonen har vært størst innenfor småhussegmentet. Både økte boligpriser, høyere energikostnader og utsikter til økte renter ser ut til å treffe småhussegmentet hardere enn leilighetssegmentet. Leilighetssegmentet i de større byene er fremdeles godt, med stor etterspørsel etter nye boliger som følge av lav nybyggingstakt. Vi forventer at denne tendensen fortsetter utover høsten, sier Siraj.

– Robust

Obos’ bokførte egenkapital utgjorde 34.189 millioner kroner ved utgangen av første halvår 2022, mens verdijustert egenkapital utgjorde 52.175 millioner kroner.

– Vi har en solid egenkapital og likviditet som gir robusthet i usikre tider, sier Siraj.

Her finner du hele børsmeldingen og rapporten

Mer fra EiendomsWatch

Ny analytiker i Malling hentet fra Veridian

Etter ett år i Veridian Analyse har Peder O. Fjellvang gått over til analytikerstilling i Malling & Co. Der er han blitt en del av et lag som får stadig nye fjes, ifølge den nye arbeidsgiveren.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch