Obos-sjefen varsler kutt i planlagte aktiviteter og tilpasning av bemanning etter svakere resultat enn ventet

– Vi gjør ikke dette med lett hjerte, men det er nødvendig for å sikre langsiktig verdiskaping, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos i forbindelse med budskapet om en betydelig nedbemanning, spesielt i den svenske virksomheten. Selskapet reduserte overskuddet med nesten tre milliarder kroner i fjor.
VARSLER KUTT: Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos | Foto: Obos
VARSLER KUTT: Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos | Foto: Obos

– 2022 var året da «alt» traff oss – en perfekt storm, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos i rapporten for fjerde kvartal. Han ramser opp storkrigen som avløste pandemien, stigende inflasjon, kraftig stigende energipriser, kraftfulle rentehopp og økte kostnader.

Obos fikk et resultat før skatt på 1,6 milliarder kroner i 2022. Det tilsvarer en reduksjon på 2,9 milliarder kroner sammenlignet med 2021. 

Nedgangen skyldtes hovedsakelig at Obos i 2021 fikk en gevinst på 2,1 milliarder kroner som følge av salget av aksjene i JM AB, men også et svakere resultat fra boligutviklingsvirksomheten som følge av økte kostnader og lavere aktivitetsnivå, fremgår det av en børsmelding fra selskapet.

– Resultatet var noe lavere enn forventet, sier Siraj i rapporten.

Ved utgangen av 2022 hadde Obos en omsetning på 14,5 milliarder kroner, opp fra 11,7 milliarder kroner i 2021.

Obos har en verdijustert egenkapital på 54,2 milliarder kroner, opp fra 52,7 milliarder kroner året før.

Et krevende år

«2022 ble et mer krevende år enn de fleste hadde sett for seg. Obos opprettholdt en offensiv byggetakt til tross for urolige markedsforhold», heter det.

I 2022 solgte Obos 2830 boliger brutto, og 2410 boliger netto. Det er en nedgang i netto solgte boliger på 32 prosent sammenlignet med 2021.

–- Vi har lagt bak oss et krevende år, preget av krig, prisvekst og hyppige rentehevinger. Fra vårt ståsted ble dette særlig merkbart i andre halvår der vi opplevde en markant nedbremsing i nyboligsalget – etter at første halvår hadde vært relativt bra, sier konsernsjefen i en børsmelding.

Resultatet før skatt for fjerde kvartal 2022 endte på 426 millioner kroner, en reduksjon på 270 millioner kroner fra samme periode året før.

Obos satte i gang bygging av 4579 boliger (brutto) i 2022. Ved årets utløp hadde Obos 7745 boliger (brutto) under bygging, og 6321 netto - noe som er en økning på 11 prosent fra året før. Salgsgraden på prosjektene under bygging var ved utgangen av 2022 på 67 prosent. Ved utgangen av 2021 var salgsgraden på 76 prosent.

– Må tilpasse seg markedet

- Obos må tilpasse seg markedet, men har også et samfunnsansvar og forpliktelse overfor medlemmene om å opprettholde en god produksjon på tross av utfordrende tider i markedet. Løpende vurderinger av hvilke prosjekter vi setter i gang, og hvilke som må vente, er viktig også for 2023. Vi har imidlertid sett tegn på at salget har begynt å ta seg opp igjen de seneste ukene, men det er alt for tidlig til å konkludere, sier Siraj.

I krevende tider er det ifølge Siraj særlig viktig at Obos har en diversifisert virksomhet og en god likviditetsposisjon.

– Obos-banken styrker lønnsomheten vesentlig og understøtter bygg- og forvaltningsvirksomheten godt gjennom sine utlån. I tillegg leverer både forvaltningsvirksomheten, næringseiendom og aksjeinvesteringer gode resultater. Derfor vil det være en viktig del av Obos sin strategi å understøtte fortsatt vekst og utvikling innenfor disse områdene for å skape enda større robusthet i Obos som helhet. 

Venter krevende 2023 – vil kutte kostnader

– Vi forventer at 2023 blir et krevende år for boligbyggingen i Obos med fortsatt høye byggekostnader. Det er heller ikke grunn til å forvente en snarlig friskmelding av boligmarkedet selv om det er tegn til at rentetoppen snart er nådd, og at endringen i boliglånsforskriften i Norge gir boligkjøperne mer handlingsrom. Det er derfor sannsynlig at igangsetting av nye boligprosjekter, både hos Obos og hos andre aktører, vil gå kraftig ned, noe som vil gi redusert lønnsomhet fra boligutviklingsvirksomheten, skriver Siraj i rapporten.

– Obos gjør derfor nødvendige tilpasninger av kostnadsbasen i form av kutt i planlagte aktiviteter og tilpasning av bemanning. Det er også varslet en betydelig nedbemanning spesielt i den svenske virksomheten. Vi gjør ikke dette med lett hjerte, men det er nødvendig for å sikre langsiktig verdiskaping, er budskapet fra konsernsjefen.

Les børsmeldingen og rapporten her

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også