Enighet om småhusplanen i Oslo

Byrådspartiene Arbeiderpartiet, SV og MDG har kommet til felles enighet med Høyre og Venstre om Oslos småhusplan.
ENIGHET OM SMÅHUSPLAN: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har fått til et forlik. | Foto: Ole Berg-Rusten/ NTB
ENIGHET OM SMÅHUSPLAN: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har fått til et forlik. | Foto: Ole Berg-Rusten/ NTB
NTB / EiendomsWatch

– Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med Høyre og Venstre om småhusplanen, og vi har kommet fram til en god felles løsning som alle kan stå bak. Det betyr at planen står seg i mange år framover og gir forutsigbarhet i småhusområdene, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

Det er bred politisk enighet om å stramme inn i småhusområdene for å ivareta de grønne verdiene på en bedre måte, men samtidig legge til rette for noe mer utbygging enn det opprinnelige forslaget fra Plan- og bygningsetaten.

Blant endringene i småhusplanen er at minste tillatte tomtestørrelse for flermannsbolig reduseres til 400 kvadratmeter for å forsterke insentivet til å bygge flere flermannsboliger og tilrettelegge for et noe høyere boligpotensial i planen.

Den vedtatte planen åpner også blant annet opp for firemannsboliger i småhusområdene og slår fast at minst 60 prosent av tomtens areal skal være grøntarealer. Samtidig foreslås det å øke gesimshøyden til sju meter for å øke bokvaliteten.

Endringene krever at småhusplanen må legges ut til ny høring, noe som etter planen vil skje i midten av juni.

Småhusplanen omfatter rundt 29.000 eiendommer og rundt 40.000 boenheter i Oslo. De fleste småhusområdene i byen inngår i planen, men ikke alle. 

Høyre, Arbeiderpartiet, MDG, SV og Venstre har blitt enige om følgende endringer i byrådets forslag til småhusplanen:

  • Partiene reduserer minste tillatte tomtestørrelse for flermannsbolig til 400 kvm for å forsterke insentivet til å bygge flere flermannsboliger og tilrettelegge for et noe høyere boligpotensial i planen.
  • Partiene åpner opp for firemannsboliger i småhusområdene.
  • Partiene ønsker å tillate takterrasser, men kun i de tilfellene der dette er et godt valg for prosjektet.
  • Tillatt utnyttelse per tomt settes til 18 prosent bebygd areal samtidig som vi gjør det lettere å etterisolere eksisterende bygningsmasse. Samtidig foreslår partiene å øke gesimshøyden til 7 meter for å øke bokvaliteten. For planens særskilte A- og B-områder ved sjø eller vassdrag foreslås BYA 16 prosent.
  • Minimum 60 % av tomtens areal skal være grøntarealer. Partiene presiserer at uteoppholdsarealer skal være på terreng, samtidig som vi reduserer kravet til uteoppholdsareal for å tilrettelegge for naturtomter.
  • Partiene tar inn kvalitetskrav til sykkelparkering i tråd med parkeringsnormen vedtatt av bystyret desember 2022.
  • Partiene ønsker å høre nye bestemmelser som skal skjerpe kravene til arkitektonisk kvalitet i småhusområdene.
  • Partiene øker fleksibiliteten for huseiere til å dele opp for eksempel en enebolig til en flermannsbolig, samtidig som partiene tilrettelegger for at det skal være enklere å få bygget mindre tilbygg slik at boligmassen kan tilpasses ulike faser i livet.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå


Les også