Byrådet i Oslo styrker Plan- og bygningsetaten etter søknadsrush

Det er beregnet at det vil kreve ekstra 18 årsverk å få ned porteføljen på samme nivå som den var før småhusamnestiet startet
STYRKER PBE: Byråd for byutvikling Arild Hermstad | Foto: Annika Byrde / NTB
STYRKER PBE: Byråd for byutvikling Arild Hermstad | Foto: Annika Byrde / NTB

I revidert budsjett 2023 foreslår byrådet i Oslo å styrke Plan- og bygningsetaten med 14,5 millioner kroner. 

– Plan- og bygningsetaten må ha kapasitet til å behandle byggesaker som kom i småhusamnestiet uten at det går utover den servicen etaten skal yte til andre, sier byråd for byutvikling Arild Hermstad i en pressemelding.

De økte utgiftene til småhusplanen har oppstått etter innføring av byggeforbud og det åtte ukers amnestiet, samt påkrevde utredninger knyttet til planen.

I amnestiperioden kom det inn svært mange byggesøknader om nye boliger i småhusområdene. I Løpet av åtte uker kom det inn 345 søknader om nye boliger. Til sammenlikning kom det inn 344 søknader om nye boliger i hele 2021. 

– Plan- og bygningsetaten har over tid jobbet for å få ned saksbehandlingstiden på byggesaker og har oppnådd gode resultater, men vi i amnestiperioden økte saksmengden voldsomt og etaten må sette inn ekstra tiltak for å klare å behandle alle sakene. Nå må vi sørge for at etaten klarer å få ned saksbehandlingstiden igjen, sier byråden i meldingen.

Det er beregnet at det vil kreve ekstra 18 årsverk å få ned porteføljen på samme nivå som den var før amnestiperioden startet. Slik situasjonen fremstår nå, ser det ut til at etaten vil kunne øke kapasiteten med inntil 14-15 årsverk ut året. Dette gjøres gjennom nyansettelser, noe interne omdisponeringer og muligens bistand fra andre kommuner, fremgår det.

Selv om det settes inn ressurser, så vil ikke det være nok. Gjennomsnittlig tidsbruk vil gå opp, og etaten vil ikke greie en større andel av tidsfristen på 12 uker, heter det.

– Vi skal gjøre vårt beste for å få ned saksbehandlingstiden så snart som mulig, og derfor er det svært viktig at vi styrker etaten nå, sier byråden.

Plan- og bygningsetaten har satt i gang effektiviseringsprosjekter både for byggesaker og for reguleringsplaner. Dette arbeidet vil etaten jobbe videre med, selv om byggesaksporteføljen vil kreve en del ressurser framover.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå


Les også