EiendomsWatch

AKA ser salgsgevinster på eiendommer på 275 millioner - nå vil de kjøpe mer

Administrerende direktør i AKA, Jane Gravbråten, tror 2021-resutlatet vil bli 200 millioner kroner høyere enn i fjor. – AKA vil fortsette å være en synlig aktør i markedet, sier investeringsdirektør Hallvard Thoresen.

TOPPENE: AKAs adm. direktør Jane K. Gravbråten, finansdirektør Thomas A. Simonsen og investeringsdirektør Hallvard Thoresen. | Foto: AKA

AKA-konsernet med hovedkontor på Hønefoss er ute med tertialtall. 

AKA AS kan ifølge en melding vise til et solid delårsresultat drevet av betydelig økning i leieinntekter.

Driftsresultatet per august ble 298,5 millioner kroner, mot 319,2 millioner kroner i 2020. Resultat før skatt ble 186,4 millioner kroner (203,3 millioner kroner i 2020).

Nedgangen i driftsresultat og resultat før skatt målt mot fjoråret var grunnet høyere gevinst fra salg av eiendom i 2020.

Totale leieinntekter per august ble 403,3 millioner kroner mot 371,5 millioner kroner i samme periode i 2020. Økningen forklares med bidrag fra investeringer gjennomført etter andre tertial i fjor, samt årlig oppregulering av leier med virkning fra 1. januar 2021. 

Utviklingen i den underliggende eiendomsdriften er god og resultatbidraget har økt sammenlignet med samme periode i fjor, fremgår det av meldingen.

– Gevinster på 275 millioner

– Samlet gevinst fra salg av eiendom i 2021 er estimert til størrelsesorden 275 millioner kroner, og vil prege årsresultatet som er estimert til å overgå fjorårets resultat (257,7 millioner kroner) med rundt 200 millioner kroner, sier administrerende direktør i AKA, Jane Gravbråten, i en pressemelding.

– Vi har et aktivt forhold til porteføljen vår, og salgene er en naturlig trimming av eiendomsporteføljen der AKA er sterkt representert. Med bakgrunn i lønnsomme eiendomsinvesteringer og likviditetsfrigjøring fra salg av eiendommer, har konsernet tilgjengelig kapital til å investere mer, sier Gravbråten.

– AKA vil fortsette å være en synlig aktør i markedet og har per i dag inngått avtale om overtakelse av nye eiendommer for cirka 260 millioner kroner i eiendomsverdi hvorav 220 millioner kroner med overtakelse før nyttår, sier AKAs investeringsdirektør, Hallvard Thoresen.

Han har håp om å inngå flere avtaler om eiendomskjøp innen årsslutt, hvis de rette eiendommene kommer for salg.

– Vi forventer økt aktivitet i eiendomsmarkedet fremover og AKA har fortsatt ambisjoner om videre vekst, sier Thoresen i meldingen.

Investeringer på over 500 millioner

Konsernet har per august 2021 investert i syv nye handelseiendommer med en samlet brutto eiendomsverdi på 527 millioner kroner.

I løpet av tertialet er det blitt avhendet en handelseiendom på Flatåsen i Trondheim, i tillegg til salget av en kontoreiendom på Ringerike i første tertial hvor AKA hadde en eierandel på 51 prosent.

Reitan største leietaker

AKA-konsernet består av morselskapet AKA AS og 182 datterselskaper hvor AKA har direkte eller indirekte bestemmende innflytelse.

Eiendomsporteføljen er lokalisert i alle landsdeler i Norge og de største leietakerne er Reitan (35 prosent), NorgesGruppen (31 prosent), Europris (8 prosent) og Coop (7 prosent).

Her finner du hele tertialrapporten

Mer fra EiendomsWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch