Gevinster sendte Aka-resultatet mot en halv milliard: – Fortsatt er mye ugjort

Aka-konsernet, med 228 eiendommer i porteføljen, melder om rekordresultater i 2021. – Hovedfokus er videre vekst, sier toppsjefen Jane K. Gravbråten.
FORNØYDE MED FJORÅRET; Finansdirektør Thomas A. Simonsen, administrerende direktør Jane K. Gravbråten og investeringsdirektør Hallvard Thoresen. | Foto: Per Tore Molvær
FORNØYDE MED FJORÅRET; Finansdirektør Thomas A. Simonsen, administrerende direktør Jane K. Gravbråten og investeringsdirektør Hallvard Thoresen. | Foto: Per Tore Molvær

Det Hønefoss-baserte eiendomsselskapet Aka fikk et resultat før skatt på 467,0 millioner kroner i 2021, mot 257,7 millioner kroner i 2020.

Økningen er i stor grad relatert til vesentlig høyere gevinst fra salg av eiendom i 2021. Korrigert for dette samt ekstraordinære resultatposter viser det underliggende resultatet før skatt en vekst mot 2020 på 18,0 millioner kroner (10,5 prosent).

Selskapet skriver i en pressemelding at økte leieinntekter og effektiv forvaltning la grunnlaget for et rekordstort resultat i fjor.

Totale leieinntekter var 610,4 millioner kroner i 2021, mot 567,2 millioner kroner i 2020. Veksten forklares med nye investeringer i 2020 og 2021, samt årlig oppregulering av husleier.

– Organisasjonen har gjennom nok et år preget av pandemi klart å holde et høyt aktivitetsnivå, og kjernevirksomheten drift, forvaltning og utvikling av eksisterende eiendom leverer meget godt. Forretningsmodellen har vist seg både solid, effektiv og lønnsom over mange år, noe som fremkommer tydelig av årets resultat, sier finansdirektør Thomas A. Simonsen i meldingen.

– Skarp konkurranse om objektene

Konsernet har i løpet av 2021 investert i 12 nye handelseiendommer med en samlet brutto eiendomsverdi på 751 millioner kroner.

I tillegg investerte konsernet i et syndikat og ble en av ankerinvestorene med en eierandel på 35 prosent i Jærhagen Eiendomsinvest, som kjøpte Jærhagen kjøpesenter for 1,2 milliarder kroner.

Gjennom 2021 ble det også solgt 15 eiendommer og en kontorseksjon til en brutto eiendomsverdi på 743 millioner kroner.

– Det har vært stor aktivitet i eiendomsmarkedet gjennom 2021 og skarp konkurranse om objektene. Vi er godt fornøyde med at vi, som et av Norges største privateide eiendomsselskap, viser god gjennomføringsevne i transaksjonsmarkedet, sier Akas investeringsdirektør Hallvard Thoresen.

I samsvar med investeringsstrategien var hovedvekten av overtakelsene eiendommer som har lange leiekontrakter med solide og kjente motparter innen dagligvare, bredt vareutvalg og faghandel.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

AKA-LEDELSEN: Administrerende direktør Jane K. Gravbråten, finansdirektør Thomas A. Simonsen og investeringsdirektør Hallvard Thoresen | Foto: AKA
AKA-LEDELSEN: Administrerende direktør Jane K. Gravbråten, finansdirektør Thomas A. Simonsen og investeringsdirektør Hallvard Thoresen | Foto: AKA
514.000 kvadratmeter

Ved utgangen av 2021 eide Aka, direkte og indirekte, en eiendomsportefølje bestående av over 514.000 kvadratmeter næringsarealer, fordelt på 228 eiendommer og med en samlet årsleie på cirka 747 millioner kroner.

Antall eiendommer i porteføljen ble redusert med to i løpet av 2021, men porteføljen vokste likevel med om lag 80.000 kvadratmeter og 100 millioner kroner i årsleie.

Vektet gjenværende leietid i porteføljen per 31.12.2021 var 7,4 år og ledige arealer var på 0,8 prosent.

Eiendomsporteføljen er lokalisert i alle landsdeler i Norge og de største leietakerne er Reitan (35 prosent), NorgesGruppen (28 prosent), Europris (8 prosent) og Coop (8 prosent).

Etter bred omsetningsvekst blant leietakerne i porteføljen i 2020, ble farten utjevnet i løpet av 2021. Sammenlignet med normalåret 2019 er det fortsatt vesentlig omsetningsvekst innen dagligvare, bredt vareutvalg og byggevare.

2022

Aka har hittil i 2022 gjennomført overtakelse av én handelseiendom, og inngått avtale om overtakelse av ytterligere fem.

Samlet er eiendomsverdien til disse seks eiendommene 363 millioner kroner. Konsernet eier, direkte og indirekte, nå 229 eiendommer.

– En attraktiv eiendomsportefølje som i tråd med vår strategi samlet sett består av velholdte bygg på attraktive handelspunkter med solide leietakere i langsiktige leieforhold, sier administrerende direktør Jane K. Gravbråten i Aka.

«Ambisjonen om videre vekst i eiendomsporteføljen står fortsatt like sterkt. I tillegg gir langsiktig finansiering, aktiv styring av renterisiko og god likviditet et godt utgangspunkt for AKA til å fortsatt være fremoverlent i eiendomsmarkedet i tiden fremover», heter det.

– Aka har hatt en fantastisk reise så langt og vi er stolte av de gode resultatene, men fortsatt er mye ugjort og hovedfokus er videre vekst, sier Gravbråten.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også