Nedskrivninger ga milliard-minus for Olav Thon Gruppen

– Med en svært solid balanse og store likviditetsreserver, er Olav Thon Gruppen godt posisjonert for videre lønnsom vekst i tiden fremover, sier visekonsernsjef Arne B. Sperre.
ER FORNØYD MED DRIFTEN: Visekonsernsjef Arne B. Sperre i Olav Thon Gruppen. | Foto: Olav Thon Gruppen
ER FORNØYD MED DRIFTEN: Visekonsernsjef Arne B. Sperre i Olav Thon Gruppen. | Foto: Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen oppnådde det selskapet selv karakteriserer som et godt operativt resultat i 2023, men nedjustering av eiendomsverdiene medførte et resultat før skattekostnad på minus 4359 millioner kroner mot pluss 4300 millioner kroner i 2022.

Den store endringen fra i fjor forklares av at verdinedgang på eiendomsporteføljen og finansielle instrumenter utgjorde minus 8337 millioner kroner. Verdinedgangen forklares av at avkastningskravet ved verdivurdering av eiendomsporteføljen i 2023 økte fra 4,9 til 5,7 prosent, men verdifallet er dempet av betydelige leievekst på porteføljen.

Fornøyd med resultatutviklingen

Resultatet før skattekostnad, verdiendringer og valutaposter utgjorde 4332 millioner kroner, en økning på 11 prosent fra 2022.

Forvaltningsresultatet utgjorde 5065 millioner kroner, opp fra 4283 millioner kroner året før.

– Den operative resultatutviklingen var god i de fleste av Olav Thon Gruppens virksomheter, og til tross for vedvarende økonomisk usikkerhet og kraftige renteøkninger, oppnådde Olav Thon Gruppen en vesentlig økning i det operative årsresultatet, sier visekonsernsjef Arne B. Sperre i en pressemelding.

Driftsinntektene var på 13.625 millioner kroner, en økning med 12 prosent fra i 2022. 

Har 11 milliarder i beredskap

Ved årsskiftet var Olav Thon Gruppens egenkapital 64,5 milliarder kroner, og likviditetsreservene var på 10,7 milliarder kroner. 

– Med en svært solid balanse og store likviditetsreserver, er Olav Thon Gruppen godt posisjonert for videre lønnsom vekst i tiden fremover, uttaler Sperre.

Eiendommer for 109 milliarder

Ved utgangen av 2023 var markedsverdien på eiendomsporteføljen 109 milliarder kroner, og konsernets totale rentebærende gjeld på var 31 milliarder kroner. Konsernets belåningsgrad var 27 prosent og Olav Thon Gruppen er dermed fortsatt blant eiendomsselskapene med lavest belåningsgrad i Skandinavia. 

Årlig leieinntektsnivå på eiendomsporteføljen økte med 12 prosent, og var 6900 millioner kroner ved utgangen av 2023.

Økt kjøpesenteromsetning

Olav Thon Gruppen har i dag 88 kjøpesentre i eie og forvaltning. Markedsposisjonen er solid både i det norske og svenske kjøpesentermarkedet, og i porteføljen inngår Norges seks største kjøpesentre og et av Sveriges største, målt etter butikkomsetning. I Sverige er Olav Thon Gruppen en av de største eiere av kjøpesentereiendom.

I 2023 var butikkomsetning i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet i Norge og Sverige, på 79,6 milliarder kroner, en økning på rundt 7 prosent fra 2022.

– Omsetningstallene på kjøpesentrene har i 2023 vist god utvikling til tross for de kraftige renteøkningene både i Norge og Sverige. Besøkstallene på kjøpesentrene fortsetter å øke og våre kjøpesentre styrker dermed posisjonen som attraktive og populære møteplasser for varehandel, service og opplevelser, sier Sperre.

Over 14.000 hotellrom

Ved utgangen av 2023 hadde Thon Hotels 14.057 rom fordelt på 94 hoteller i Norge og utlandet. Hotellmarkedet både i Norge og i Brussel hadde ifølge selskapet en svært positiv utvikling i 2023 sammenlignet med foregående år.

Thon Hotels oppnådde en høy vekst både i gjennomsnittlig rompris og beleggsprosent og hadde dermed en resultatfremgang også i 2023.

Solgte boliger for over en halv milliard

Konsernet har ferdigstilt et større boligprosjekt og overlevert boliger med en salgsverdi på 543 millioner kroner i 2023.

Markedet for næringseiendom utviklet seg svakt i 2023, og de kraftige renteøkningene medførte lavere etterspørsel etter næringseiendom som investeringsobjekt. Dette bidro til økt avkastningskrav og en generell verdinedgang på næringseiendommer i Norge.

Investeringer for 3,7 milliarder

I 2023 ble det investert rundt 3,7 milliarder kroner i virksomheten, hvorav halvparten knytter seg til kjøp av nye eiendommer.

I tillegg ble flere store eiendomsprosjekter sluttført. Blant annet ble utvidelse av Triaden på Lørenskog ferdigstilt og Thon Hotel Snø med 288 rom ved Snø helårsarena for ski på Lørenskog i Oslo-området åpnet. 

Du finner hele årsrapporten her

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

FANT LOKALER TIL LULULEMON: Lars Simen Paulgaard fra Malling & Co. | Foto: Eiendomshuset Malling & co

Åpner ny flagship store på Karl Johan

Les også

FØR OG ETTER: Prosjektet før og etter behandlingen av PBE som medførte en redusering i antall etasjer. Selv om etaten er fortsatt ikke tilfreds med det arkitektoniske uttrykket, har de gitt tommel opp. | Foto: Lillestrøm Arkitekter

Obos og Nordr får tommel opp av PBE på Løren

For abonnenter

FANT LOKALER TIL LULULEMON: Lars Simen Paulgaard fra Malling & Co. | Foto: Eiendomshuset Malling & co

Åpner ny flagship store på Karl Johan