Bygg- og anleggsbedriftene venter nedtur

Færre oppdrag for offentlig sektor og svakt nyboligsalg slår rett inn mot fremtidstroen til norske bygg- og anleggsbedrifter, viser Norges Banks regionalt nettverk-undersøkelse.
BLIR DET FÆRRE HEISEKRANER? Bedrifter innen bygg og anlegg ser svakere aktivitet. | Foto: Øystein Byberg
BLIR DET FÆRRE HEISEKRANER? Bedrifter innen bygg og anlegg ser svakere aktivitet. | Foto: Øystein Byberg

Bedriftene som inngår i Norges Banks regionalt nettverk-undersøkelse tror aktiviteten vil holde seg stabil gjennom første halvår. Utviklingen er litt sterkere enn bedriftene ventet i forrige runde, men det er stor variasjon mellom næringene. 

Frem mot sommeren venter oljeleverandørene at veksten vil tilta, mens bygg- og anleggsbedriftene ser for seg sterkere nedgang

«Redusert ordreinngang gjennom høsten fører til at aktiviteten faller i første kvartal for bygg- og anleggsbedriftene. Det er fortsatt lite prosjekter å by på, og bedriftene tror nedgangen vil tilta fremover. Det er færre oppdrag for offentlig sektor og svakt nyboligsalg som bidrar mest til reduksjonen. Aktiviteten knyttet til private næringsbygg betegnes som ganske stabil foreløpig, men flere påpeker at høye byggekostnader og økte renter reduserer investeringsviljen», heter det i den ferske rapporten fra Norges Bank.

I denne runden er det bedriftene i regionene Sørvest og Sør som er mest positive. Disse regionene blir mye påvirket av oppgangen innenfor olje og energi. I motsatt ende finner vi regionene Innland og Øst. Disse regionene dempes særlig av nedgangen innenfor varehandel og bygg- og anleggsrelaterte bedrifter

Generelt tror bedriftene kostnadsveksten vil tilta gjennom første halvår, og mange vil øke prisene ganske mye

Kontaktene venter en årslønnsvekst på 4,6 prosent i år. Det er vesentlig høyere enn anslaget i november.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også