EiendomsWatch

Nordr likestiller klimamål med økonomiske mål

Nordr setter som mål å redusere klimagassutslippene i de boligene selskapet byggestarter med 40 prosent.

AMBISIØS: fungerende konsernsjef Pål Aglen i Nordr likestiller klimamål og økonoiske mål | Foto: Nordr

Nordr har siden 2015 vært forpliktet av målene vedtatt i Paris-avtalen. For å sikre at selskapet når målene om reduserte CO2-utslipp raskt, så likestiller Nordr nå målet om reduserte CO2-utslipp med sine viktigste økonomiske mål.

– Å oppnå reduksjon i klimagassutslipp i tråd med Paris-banen skal bli like naturlig som å oppnå gode økonomiske resultater, sier fungerende konsernsjef Pål Aglen i en pressemelding.

For Nordr betyr det at man har mål om å redusere klimagassutslippene i de boligene selskapet byggestarter med 40 prosent i 2025.

– Vi mangler verken kunnskap, teknologi eller de praktiske løsningene som trengs for å redusere klimagassutslippene frem mot 2030, men vi trenger å sikre at vi faktisk leverer boliger som benytter denne kunnskapen. Derfor likestiller vi nå våre klimamål med våre økonomiske mål, sier Aglen.

Målet er at boligene Nordr byggestarter i 2025 har prosjektert for 40 prosent klimagassreduksjon, sammenlignet med de boligene som ble ferdigstilt i 2015.

– Vi har lenge hatt tydelig mål om boliger i produksjon og økonomiske resultater. Disse målene er virksomheten vant til å omsette på alle nivåer fra selskapet strategi til de personlige handlingsplanene for hver enkelt ansatt. Nå starter vi opp prosessen med å sikre at også reduksjon av CO2 gjenspeiles i virksomheten på samme måte, sier Aglen.

Mer fra EiendomsWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch