EiendomsWatch

Klarsignal for Europas største ombrukssentral for byggevarer i Oslo

Europas største ombrukssentral for byggevarer har fått klarsignal av Plan- og bygningsetaten i Oslo. Direktør Anders Fylling sier det er viktig for Statsbygg som stor byggherre å gå foran.

OMBRUKSSENTRAL: Her blir det omsetning av bruke byggevarer. | Foto: Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Byggenæringens svar på Fretex kan være i drift på Økern i Oslo innen utgangen av 2022, fremgår det av en melding fra Statsbygg.

– Det er stor vilje i byggenæringen til å bruke materialer om igjen, men tilgjengeligheten har vært for liten. Det kan gå lang tid fra en bygning rives til materialene i det kan brukes om igjen i et nytt bygg, og frem til nå har det ikke vært noe sted å lagre dem i mellomtiden. Da blir materialene ofte kastet, og man kjøper nytt i stedet. Denne sentralen fjerner et betydelig hinder, og vil føre til langt mer ombruk fremover, sier direktør Anders Fylling i Statsbyggs faglige ressurssenter i meldingen.

Håkon Iversen, daglig leder i Sirkulær Ressurssentral sier at etableringen av sentralen er et viktig skritt på veien til å gjøre byggebransjen avfallsfri og helsirkulær.

– Godkjenningen fra Plan- og bygningsetaten gjør at vi nå kan forvente oppstart innen utgangen av 2022. Dette blir en storskala pilot fram til utgangen av 2025, som skal bidra til å gjøre brukte byggevarer like attraktive som nye, og gi umiddelbare kutt av Co2 utslipp fra byggebransjen, sier han.

Vil gå foran

Resirqel, som har spesialisert seg på ombruk av byggevarer, står bak ideen til sentralen. De fikk med seg Statsbygg, Oslo kommune og foreningen Pådriv, som bidrar til bærekraftig byutvikling.

Direktør Anders Fylling sier det er viktig for Statsbygg som stor byggherre å gå foran med tiltak som kan komme hele byggenæringen til gode.

– En viktig forutsetning for det grønne skiftet, er å finne forretningsmulighetene i det. Vi håper ressurssentralen vil føre til nye samarbeid, kompetanseheving og at andre byer i landet kan inspireres til å finne lignende løsninger, sier Fylling.

Boliger i vente

På sikt skal det komme boliger på tomten. I forrige uke skrev EiendomsWatch at planforslaget for Oslo kommunes eiendom Økern Torg nå legges ut for nytt offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å transformere planområdet til et nytt boligområde med fire boligkvartaler, cirka 900 nye boliger, ny ungdomsskole med flerbrukshall, barnehage, samt en ny park på 40 dekar.

Mer fra EiendomsWatch

Les også

Relaterte

Siste nytt

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch