EiendomsWatch

Ny rapport: Grunnlaget for fortsatt transaksjonsvolum over 100 milliarder er absolutt til stede

Hvor høyt transaksjonsvolumet vil ende for året vil avhenge av hvor raskt kjøpere og selgere møtes med tilsvarende realistiske forventninger til pris, sier Cushman & Wakefield Realkapital i en fersk markedsrapport.

ET MER LIKVID MARKED: Markedet for næringseiendom har vokst raskt de siste årene og utviklet seg til et likvid og modent investeringsmarked, sier markedsrapporten til CW Realkapital, her ved analysesjef Hans Petter Skogstad. | Foto: Cushman & Wakefield Realkapital

Idet vi går inn i juli måned som tradisjonelt er en rolig periode i transaksjonsmarkedet er det omsatt næringseiendom for tett oppunder 60 milliarder kroner. Av dette har 28 milliarder gått i andre kvartal.

Innledningen til sommeren har imidlertid vært preget av krig, inflasjon, stigende renter og børsfall. Tidene der vedvarende yieldkompresjon sørget for verdiøkningen er over. Cushman & Wakefield Realkapital er klar på at verdiskapingen fremover må komme fra utvikling og drift av eiendommene.

– Det sier seg selv at investeringer basert på lån ikke lenger kan forsvare den skarpe prisingen vi har sett på en del transaksjoner de siste par årene, heter det i markedskommentaren.

Cushman & Wakefield Realkapital tror ikke det blir noen bråstans, men mener hvor transaksjonsvolumet vil ende for året avhenger av hvor raskt kjøpere og selgere møtes med realistiske prisforventninger.

– Markedet for næringseiendom har vokst raskt de siste årene og utviklet seg til et likvid og modent investeringsmarked. Det har økt interessen blant pensjonsfond og andre egenkapitalinvestorer som ønsker å allokere mer til eiendom, står det å lese.

Mer fra EiendomsWatch

Akershus Eiendom justerer opp yield-estimatene, med ett stort unntak

«Selv om vi foreløpig ikke har mange eksempler som faktisk kan bevise at yieldene har økt, ser vi likevel en tydelig bevegelse i markedet», er budskapet fra analysesjef Kari Due-Andresen og resten av analyseteamet i Akershus Eiendom. Nå justeres de fleste yield-estimatene opp.

Les også

Relaterte

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra FinansWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch